Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Nordsjællands Radikale Venstre

Antorinis brætspil

Vores hovedbestyrelsesmedlem Nikolaj Brasen har under denne overskrift haft følgende kommentar til uddannelsesloftet optaget i Information:

(her er også direkte link til artiklen: Artikel i Information)

Christine Antorinis forsøg på at blødgøre uddannelsesloftet ved at påpege, at kun lidt over to procent vil blive berørt, og at de sparede midler vil gå til en kvalitetspulje og dagpengesystemet (læserbrev den 20. december 2016), overser den bredere sammenhæng, som loftet er en del af.

Det økonomiske værdisæt om effektivitet og masseregulering har forvandlet uddannelse til et brætspil med et hav af adgangskrav og begrænsninger. Skiftende regeringer bruger det nuværende system etableret omkring uddannelse til at øge detailstyringen af borgernes liv, og til at sikre, at borgerne kun lige tager den mængde af uddannelse, som er nødvendig for, at de kan finde et arbejde.

Fra et administrativt perspektiv vil uddannelsesloftet føre til øget topstyring, bureaukratisering og komplekse regler implementeret i dyre IT systemer, der hurtigt kan få besparelsen til at forsvinde. Fra et brugerperspektiv presser loftet det nu altafgørende uddannelsesvalg bagud i systemet og ned i folkeskolen, hvor børnene og deres forældre så tidligt som muligt, nu skal træffe dette vigtige valg.

I stedet for et uddannelsesloft burde en reform at uddannelsessystemet tage udgangspunkt i et stadig mere omskifteligt arbejdsmarked, og de faktisk levede liv. De kommende generationer kommer til at tilbringe flere og flere år på arbejdsmarkedet, og vil efterspørge et uddannelsessystem, som man mere frit kan træde ud og ind ad i forbindelse med arbejdsløshed, behov for opkvalificering, alderdom, sygdom og nedslidning.

Et sådan system vil gøre Danmark rigere, og skabe nok midler til dagpengesystemet.