Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Nordsjællands Radikale Venstre

Folkestyrets fodfolk blev svigtet

Under denne overskrift har formanden for Gribskov Radikale Venstre, Søren Bald, i dag (den 10. maj 2019) følgende indlæg i Frederiksborg Amts Avis:

Vi skal til folketingsvalg den 5. juni - d.v.s. på den smukke Grundlovsdag. Det kunne jo umiddelbart være fint, at vi netop den dag kunne fejre Grundloven med dens mange vigtige bestemmelser, der sikrer os et frit og rummeligt samfund.
Men statsministeren har svigtet folkestyrets fodfolk med sin beslutning om at vælge Grundlovsdag som valgdag. Jeg anfægter ikke hans ret til at vælge dagen, men jeg kritiserer hans valg og siger, at han svigter folkestyrets fodfolk.
Hvorfor? Fordi de politisk aktive i landets mange vælgerforeninger meget ofte har lagt mange kræfter i at forberede grundlovsmøderne med taler, debat, kaffe og en enkelt pilsner. Kan de da ikke det nu?
Nej, det kan de ikke, fordi de som aktive fodfolk i demokratiet selvfølgelig har tilbudt sig som tilforordnede ved gennemførelsen af folketingsvalget.
De er med andre ord på banen fra tidlig morgen den 5. juni, når valglokalerne åbner til sen aften, når optællingen er færdig. Og så kan de jo ikke samidig arrangere og deltage i grundlovsmøder. Det havde været bedre at afholde det vigtige Europa-parlamentsvalg og det endnu vigtigere folketingsvalg samme dag. Så havde samfundet også sparet mere end 100 millioner kroner.
Jeg synes, at statsministeren valgte forkert. Og det mindste, han nu kunne gøre, var at give folkestyrets fodfolk en direkte undskyldning.
Det er ikke et valgløfte, men ville være helt rimeligt, hvis han selv vil tage folkestyrets fodfolk alvorligt!

Søren Bald
formand for en politisk vælgerforening i Gribskov kommune