Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Nordsjællands Radikale Venstre

Hvad skal vi med deleøkonomi i Danmark?

Vores folketingskandidat i Helsingørkredsen, Camilla Kampmann, har under ovenstående titel haft følgende indlæg i Frederiksborg Amts Avis:

Radikale Venstre har netop vedtaget et holdningspapir om deleøkonomi. Deleøkonomi er en del af den cirkulære økonomi, hvor borgere og industri bruger mindre ressourcer til at tilbyde de samme ydelser og tjenester. Deleøkonomi er en samlebetegnelse for elektroniske tjenester, der bringer borgere sammen om deling, udlån eller udleje med det formål bedre at anvende fysiske aktiver og tjenester – med profit for øje eller gratis/non-profit. 
 
Vores vision er at gøre Danmark til en frontløber for den digitale revolution, hvor mennesker i langt højere grad er medskabere af et innovativt, bæredygtigt og fællesskabsorienteret samfund takket være ny teknologi. 
 
Rækkevidden af denne omstilling er potentielt enorm, men også uoverskuelig. En deleøkonomi, der overlades til sig selv, kan skabe grobund for en ny undergrundsøkonomi med skatteunddragelse, dumping af løn og arbejdsvilkår samt svækket forbrugerbeskyttelse. Den politiske opgave er derfor, at sikre en positiv udvikling af deleøkonomien inden for lovens rammer samt på trygge og fair vilkår for brugerne. 
 
Deleøkonomien udfordrer eksisterende regler. Vi vil afregulere, hvor nuværende regelsæt begrænser innovation, men vi vil værne om basale arbejdstagerrettigheder. De deleøkonomiske virksomheder bør reguleres ud fra samme principper som andre traditionelle virksomheder - fx efter samme regler om konkurrence, forbrugervilkår og skat. Udfordringen er at håndhæve en sådan regulering over for de internationale platforme. Det gælder fx, når vi ønsker, at disse platforme fast skal indberette indkomst til de danske skattemyndigheder. 
 
Deleøkonomien skal anvendes med afsæt i en fair konkurrence. Den enkelte skal let kunne gennemskue, hvor grænsen går for, at en aktivitet anses for at have erhvervsmæssig karakter. Der skal gælde et proportionalitetsprincip, dvs. at reguleringen skal afspejle aktivitetens omfang. Forbrugerne skal trygt kunne færdes i deleøkonomien. De regler, der skaber rammen om deleøkonomien, er indviklede. Det handler om skat, forsikring, forbrugerbeskyttelse mv. Der er brug for at forsimple reglerne samt formidle dem i let forståelig og tilgængelig form. 
 
Alt i alt tror vi i radikale, at deleøkonomien er kommet for at blive, at den vil medføre mindre forbrug af de knappe ressourcer, og vi vil derfor hjælpe den på vej med klare og simple regler, til glæde for det danske samfund