Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Nordsjællands Radikale Venstre

Kan vi afskaffe døden?

Under denne titel havde Søren Bald - fhv. landsformand og formand for Radikale Venstre i Hovedstadsregionen samt nuværende formand for kommuneforeningen i Gribskov - den 16. januar 2019 følgende indlæg i Frederiksborg Amts Avis. Det bør bemærkes, at indlægget blev indsendt og bragt, før regeringen samme dag fremlagde sit forslag til en sundhedsreform, som bl.a. indebærer en nedlæggelse af de fem regionsråd.


Spørgsmålet kan nok forekomme de fleste absurd, men til gengæld synes mange at lide af den opfattelse, at hvis sundhedssystemet bare indrettes på en anden måde, så kan vi om ikke afskaffe døden, så helbrede alle på en mere raffineret og billigere måde, så alle lever længere.

Lars Løkke synes indstillet på at nedlægge de regioner, som han midt i 00'erne selv var fader til. Og til trods for, at vi nærmer os et folketingsvalg, hvor debatten om både sundhed og nedlæggelse af et vigtigt folkevalgt organ kan spille  en central rolle, så har statsministeren været tavs.

Men statsministerens tavshed er ikke prisværdig. Den er faktisk en skandale. Og det er prisværdigt, at venstres bagland nu reagerer på de manglende meldinger. Man sagde om Poul Nyrup, at han talte med uld i munden. Statsministeren har nærmest en fårefliok placeret bag tænderne. Derfor nærmer det sig politisk svindel, når regeringschefen - mindre end 5 måneder før der skal holdes valg - ikke er kommet med konkrete forslag til et bedre sundhedssystem end det nuværende regionsbaserede.

Der er flere meget grundlæggende problemer, som ingen sundhedsreform kan løse. Hverken det med døden eller f. eks. befolkningens aldring, der betyder flere ældre, som kræver mere pleje; ikke bare konkret omsorg, men Pleje med stort P! Så er der medicinudgifterne som stiger kraftigt. Uanset om der er regioner eller ej. Og især specialmedicin til meget syge minoritetsgrupper er rigtig dyr. Og endelig er det det fokevalgte element contra forestillingen om, at det ville se helt anderledes ud med professionelle bestyrelser med erhvervsfolk med blik på bundlinjen - folk der ikke er på valg.

Julen er just overstået, men når det gælder en mulig reform at sundhedssystemet med nedlæggelse af regionerne, så vil indtil flere store nisser flytte med. Der er vilkår, vi ikke kan ændre på. Jo, vi kan selvfølgelig vælge bedre politikere til regionsrådene, men her er problemet vel det samme som ved folketingsvalgene. Vi får politikere, der ligner os selv. Og det er ingen skade til. Det er demokratiets grundvilkår.

Her som andre steder hjælper snuptagsløsninger ikke! Døden kan ikke afskaffes og det vil væe hjernedumt at afskaffe regionerne.