Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Nordsjællands Radikale Venstre

Klimavenlig rejsepolitik i Nordsjælland

Nordsjællands Radikale Venstre godkendte på sit årsmøde i maj en opfordring til, at der indføres klimavenlige rejsepolitikker for Region Hovedstaden og de nordsjællandske kommuner.

På forslag af den radikale gruppe i kommunalbestyrelsen i Fredensborg har denne kommune u som den første vedtaget en sådan rejsepolitik - se om vedtagelsen her!

Beslutningenbragte kommunen på forsiden af dr.dk (se omtalen her!)

Den radikale gruppe i Regionsrådet forfølger sagen.

Den på det nordsjællandske årsmøde vedtagne udtalelse lyder således:

Radikale Venstre foreslår, at Nordsjælland rejser mere klimavenligt

Eleverne på Helsingør Gymnasium besluttede i april i år at klimakompensere alle fremtidige flyrejser, herunder særligt fra studieturene. Det kan ske ved betaling til f.eks. skovrejsning, som binder CO2 i et omfang, der modsvarer til flyets forurening. Initiativet støttes af skolens ledelse og lærere. 

Radikale Venstre i Nordsjælland bakker op om initiativet fra Helsingør Gymnasium, som bør udbredes til Region Hovedstaden samt alle kommuner i regionen som en del af en bredere indsats for at følge op på FN´s 17 verdensmål, herunder klimaudfordringerne.

På den baggrund foreslår Radikale Venstre i Nordsjælland, at der i Region Hovedstaden og i de nordsjællandske kommuner konkret arbejdes videre med følgende:

  1. Region Hovedstaden bør udarbejde en mobilitetsstrategi, der bl.a. forholder sig til, hvordan behovet for transport - herunder flyrejser - kan mindskes.
  1. Rejser i regi af Region Hovedstaden og nordsjællandske kommuner bør så vidt muligt ske med offentlig transport, ved samkørsel i bil eller via cykel/gang. Hvis tjenestebiler stilles til rådighed for medarbejdere, skal de primært køre i el- eller hybridbiler. Dieselbiler skal udfases og kun, hvor el- eller hybridbiler ikke dækker behovet, kan anvendes små benzinbiler med høj brændstofudnyttelse. I det omfang flyrejser skønnes nødvendige, kompenseres for CO2-belastningen herfra gennem anerkendte standarder.