Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Nordsjællands Radikale Venstre

Menneskerettighederne skal der kæmpes for

Under denne overskrift har formanden for Nordsjællands Radikale Venstre i dag (den 12. dec. 2018) et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.


Du kan læse indlægget i det følgende.


Menneskerettighederne skal der kæmpes for


Den 10. december for 70 år siden undertegnede FN’s medlemmer Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. En gevinst for den enkelte borger i verden. Siden 1948 er FN vokset - i dag er 193 nationer medlem – og alle har underskrevet erklæringen. Erklæringen gælder beskyttelse af borgerne for overgreb fra statens side og ikke omvendt, som nogle synes at mene – at staten skal beskyttes overfor borgerne.


Efter vedtagelsen er erklæringen udvidet med en række konventioner, der er bindende for alle undertegnede nationer. De 8 vigtigske er:  • FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

  • FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

  • FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,

  • FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder,

  • FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

  • FN’s konvention om barnets rettigheder,

  • FN’s konvention om vandrende arbejdstageres rettigheder,

  • FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.                                                                                                       


I 1950 vedtog Europarådet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Danmark har sammen med de andre nationer i Europa undertegnet konventionen, som derved er gældende for danske medborgere.


I dagens debat stilles der ofte, især fra Dansk Folkeparti, spørgsmål ved disse rettigheder. De bør efter deres opfattelse tages op til revision; uforståeligt nok har andre partier også ytret samme ønske herom.


Argumentet er, at de er skrevet i en anden tid og derfor ikke passer til forholdene i dag.


Ja, heldigvis er de skrevet i en anden tid og af politikere, der oplevede 1. og 2. verdenskrig med at de problemer, de skabte for verdens borgere. En tid som de fleste, der læser dette, formentlig ikke har oplevet og derfor kun kender fra beskrivelser fra skolen, fortællinger, bøger, medier etc.


Når man netop har skrevet og fået FN’s medlemslande og medlemmerne af Europarådet til at stå bag dem er det, fordi de netop ikke vil ønskede, at verdens befolkninger skal opleve forhold som før, under og efter krigene.


Tænk efter. Hvis vi ikke fastholder den danske stats ratificering af konventionerne, vil medborgere i Danmark ikke have disse beskyttelser, da de ikke alle er sikret i Grundloven.


En del af de, der synes at Danmark skal opsige konventionerne om menneskerettighederne, fordi de er udarbejdet i en anden tid, er ofte de samme som de, der netop ikke ønsker at ændre Grundloven af 1953.


Et andet argument er, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, oprettet i 1959, hvor den enkelte borger, du og jeg, kan indbringe en sag, hvis vi synes vi er utilfredse med den behandling, vi har fået af fx staten eller en afgørelse retten.


Menneskerettighedsdomstolen behandler efter modstandernes opfattelse for mange sager, der er for små og uvæsentlige.


Hvem andre end netop domstolen kan afgøre, om en sag er for lille eller uvæsentlig. Du, jeg eller de personer/politikkere, som taler for at Danmark skal udtræde af konventionerne? Mon ikke en samling af de 47 dommere, en fra hver nation, er bedre til det end du og jeg?


Vi oplever i dag, at menneskerettighederne i Europa trædes under fode i nationer som Polen og Ungarn og andre er på vej. Det sker på grund af en populistisk opbakning til regeringer – det var højrepopulismen, der skabte Mussolini i Italien og Hitler i Tyskland. Ønsker vi at miste vore menneskerettigheder?


Se lige listen igen om du ønsker de rettigheder fjernet. Jeg ønsker det ikke. Jeg ønsker for dig og andre medborgere i Danmark, Europa, for den sags skyld Verden, disse rettigheder. Derfor, lad os stå sammen om rettighederne. Lad os stå sammen og lade den, der føler sig forfulgt, også have dine og mine muligheder for prøvelse ved Menneskerettighedsdomstolen.


Leif Rasmussen


Formand,


Nordsjællands Radikale Venstre