Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Peer Henrik Tidemand-Petersson

Telefon32 18 75 60

Emailpeer@tipe.dk

Medlem af Hovedbestyrelsen

En ny regering, flere radikale i Folketinget og fortsat mindst en radikal i Europa Parlamentet

Hvorledes skal disse mål nås?

Det skal de ved, at Radikale Venstre tilbyder vælgerne en unik palette af gode politikker:

  • En grøn politik med gode løsninger inden for klima, miljø og energi - bl.a. baseret på vedvarende energi og cirkulær økonomi
  • En humanistisk politik med gode løsninger inden for indvandring, integration og velfærd
  • En ansvarlig økonomisk politik, hvor alle initiativer er baseret på fuld finansiering af alle nye initiativer

Gode betingelser for borgere og miljø - også på lokalt plan

Med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål mener jeg, at det vigtigste at kæmpe for på lokalt - dvs. kommunalt - plan er:

  • miljørigtige løsninger, så vi kan overlade de næste generationer en sund verden
  • tilstrækkelige ressourcer på børneområdet, så vi giver børnene en god start på tilværelsen
  • et skolesystem med godt uddannede lærere, et sundt arbejdsklima og en varieret skoledag, så vi giver eleverne en god basis for videre uddannelse
  • relevante tilbud til ældre borgere, både dem der har plejebehov, og dem der mere har behov for at dyrke aktiviteter på fælles plan.

Integration - 20.06.2018

De skal ville Danmark!

Det er et udsagn, der ofte høres fra politikere fra Dansk Folkeparti over de andre borgerlige partier til Socialdemokratiet. Deres udsagn skal underforstås, at de mange, der kommer til Danmark som flygtninge og indvandrere, ikke vil Danmark. De vil blot nyde goderne i velfærdsstaten til helt at ændre nationen i en anden retning end den, vi i generationer før os har bygget op.

Læs mere
Peer Henrik Tidemand-Petersson

Demokrati - 27.05.2017

Frb. Amts Avis beretter om Kristian Hegaard i Folketinget

I dagens udgave af Frederiksborg Amts Avis kan man (i lokaldelen om Fredensborg) se en større artikel om en dag i Folketinget for Kristian Hegaard.

Kristian vikarierer aktuelt for Martin Lidegaard, som holder barselsorlov.

Du kan se en billedserie knyttet til artiklen her: Kristian i FT

 

Læs mere
Peer Henrik Tidemand-Petersson